Vinh danh “Điển tích thơ” Hoàng Vũ Thuật

Tại Hà Nội vừa diễn ra Lễ trao giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Thi lần thứ 2. Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật cùng với nhà thơ Đỗ Nam Cao được nhận Giải thưởng Văn học "Thành tựu trọn đời". Đó là sự vinh danh những thành tựu xứng đáng.