PGS.TS Thầy thuốc Ưu tú Dương Trọng Nghĩa: Các bạn trẻ theo nghề y hãy vững tin vào ngành

Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương là bệnh viện (BV) chuyên khoa hàng đầu của đất nước về y học cổ truyền và có nhiều đóng góp cho y học nước nhà. Phóng viên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển đã có cuộc trò chuyện thân mật với PGS.TS Thầy thuốc Ưu tú Dương Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc BV.