Nghe chiến sỹ biệt động kể chuyện Tết Mậu Thân

Bài viết kỷ niệm 55 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968 - 2023)