Bắc Giang công nhận thêm 8 sản phẩm OCOP

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đợt I năm 2022.