Bắc Giang: Hội làng Vân phát huy truyền thông “Mỹ Tục Khả Phong”

Làng Vân, tên gọi khác là Yên Viên thuộc xã Vân Hà, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang được vua Tự Đức năm thứ 22 (1869) ban tặng bốn chữ “Mỹ Tục Khả Phong” do có phong tục truyền thống tốt đẹp ở làng quê bên bờ Bắc sông Cầu.