Vĩnh Phúc: Xã Yên Thạch (Sông Lô) ngăn chặn, xử lý khai thác tài nguyên trái phép

Xã Yên Thạch, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) đã tăng cường quản lý khoáng sản theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.