Trộm đào dưới lá

Sếp tui thứ Hai trong gia đình, là một người đàn ông có số Đào hoa và cũng là một tay sát gái.