Kỷ niệm lần thứ 85 năm sinh GS.VS. AHLĐ Vũ Tuyên Hoàng (1939 - 2024): GS.VS Vũ Tuyên Hoàng: “Con nợ báo chí”

              “Thứ nhất vợ dại trong nhà, thứ hai nhà dột, thứ ba nợ đòi”. Thế nên, chả ai tự nhận mình là con nợ cả. Đã là con nợ thì chả bao giờ lấy được thiện cảm mà chỉ nhận...