Hot tiktoker Như Mai bền bỉ lưu giữ và quảng bá âm nhạc dân tộc

Xinh đẹp, tài năng, nghệ sĩ đàn Tranh và Tỳ bà, Nguyễn Như Mai đang nổi lên như một hiện tượng trên mạng Tiktok. Trải qua nhiều gian truân của cuộc đời, cuối cùng nữ nghệ sĩ đã làm điều mình thích là được gắn bó được với âm nhạc truyền thống.