Ngày Xuân trò chuyện cùng Tiến sỹ Cung Khắc Lược 

Tiến sỹ Cung Khắc Lược là tiến sỹ Hán Nôm đầu tiên của Việt Nam và cũng được biết đến là một trong tứ trụ thư pháp của Việt Nam. Ông cũng là một nhà văn hoá lớn có nhiều công trình nghiên cứu về các dân tộc thiểu số của Việt Nam.