Lào Cai: Chuyển động từ người đứng đầu ngành giáo dục thành phố biên cương

 Một trong những người tiên phong áp dụng mô hình Trường tiểu học Việt Nam mới của tỉnh Lào Cai là Nhà giáo Trần Thị Thuỳ Dung - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố biên cương Lào Cai. Nhà giáo này đã chỉ đạo thành công bước đầu biến các mô hình, phong trào thành những con số cụ thể, dễ nhớ, dễ thực hiện.