Thay đổi

Cô dịu dàng vén mái tóc suôn mềm vẫn còn đen nhánh ngước nhìn Anh. Đôi mắt ấy ngày xưa nhấn Anh trong nhớ nhung mê mải. Hai mươi năm thời gian khá dài cho một đời người.