Khánh thành công trình thanh niên tại xã Hoàng Diệu, Chương Mỹ (Hà Nội)

Chương trình “Khánh thành công trình thanh niên” tại xã Hoàng Diệu   Về dự chương trình ngày hôm nay có đ/c Đào Quang Minh – Phó giám đốc công ty Điện lực huyện Chương mỹ - Chủ tịch công đoàn, đ/c Đặng...