Nghệ An: Đặc sắc phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại xã Khánh Thành (huyện Yên Thành)

Được sự quản tâm sâu sắc của cấp uỷ, chính quyền, các cấp hội, những năm qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo" luôn được Hội Nông dân xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, triển khai với nhiều hình thức, nội dung, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân và phát huy hiệu quả thiết thực...