“Hoa khôi Ngoại giao - MISS DAV 2023” chính thức bắt đầu!

“Hoa khôi Ngoại giao - MISS DAV” là một trong những cuộc thi đặc biệt dành riêng cho các nữ sinh viên Học viện Ngoại giao. Cuộc thi được tổ chức nhằm tôn vinh nét đẹp của nữ sinh Việt...