Thần Đồng Ngọc Lũ là biểu chương vương quyền của vua Hùng (*)

Việc ra đời Thần Đồng- Ngọc Lũ là một hiện tượng "đột biến" của nền văn hoá Sông Hồng đến giai đoạn văn minh Đông Sơn- Sự đột biến, nhưng là kết quả của cả quá trình hình thành và phát triển nền văn hoá tư tưởng của dân tộc Kinh-Giao Chỉ cư ngụ ở châu thổ sông Hồng.