Hiệp Hội Văn hoá Ẩm thực tỉnh Nam Định kiện toàn tổ chức và trình diễn món “Nem Cuốn Nam Định” dài 10 mét

Ngày 10/6/2024, Hiệp Hội Văn Hoá Ẩm Thực tỉnh Nam Định đã tổ chức thành công hội nghị “Kiện toàn công tác tổ chức và khen thưởng các tổ chức cá nhân” tại trung tâm hội nghị tỉnh. Sự kiện này đã thu hút sự tham gia của Hội Đầu Bếp Hoàng Gia, các hiệp hội ẩm thực từ các tỉnh lân cận và hơn 30 đầu bếp tài năng.