Tuyệt Tịnh Cốc hay Tuyệt Tình Cốc?

Đó là câu hỏi cho một địa danh du lịch tuyệt đẹp gắn với lịch sử dân tộc lâu đời ở đất cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình).