Hà Nam: Giao lưu văn hoá Chầu văn “Lưu truyền văn hoá Việt - lần 6” tại Phủ Mẫu Mộc Hoàn (Duy Tiên)

Trong 02 ngày 11 và 12/9/2022 (tức ngày 16 và 17 tháng 8 năm Nhâm Dần), tại Phủ Mẫu Mộc Hoàn, thôn Hoàn Dương, xã Mộc Bắc (Duy Tiên – Hà Nam), Viện Nghiên cứu Văn hoá và Phát triển,...