Tuổi trẻ Học viện Tài chính xung kích trong chiến dịch tình nguyện hè

Ngày 10/7 vừa qua, đoàn viên, thanh niên Học viện Tài chính hăng hái ra quân thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa trong chương trình “chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 tại tỉnh Quảng Ninh”.