Cách Mông Cổ đóng góp cho chiến thắng của Liên Xô trong thế chiến II

Trong nửa đầu thế kỷ 20, Mông Cổ là một trong những đồng minh trung thành nhất của Liên Xô. Hai nước này đã kề vai sát cánh cùng nhau chống lại sự xâm lược của Nhật Bản ảnh hưởng đến Cộng hoà nhân dân Mông Cổ vào năm 1939.