Kiên Giang: Phát động Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ

Sáng 29/2, tại xã Giục Tượng (Châu Thành), Hội nông dân tỉnh Kiên Giang phát động Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ và hưởng ứng các hoạt động Tết quân – dân.