Hà Nội: Công an quận Bắc Từ Liêm – những mùa hoa chiến công

Công an Quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị sơ kết cuộc vận động sáng tác bài hát: “Công an Quận Bắc Từ Liêm - Những mùa hoa chiến công”.     Ngay khi công bố thông tin về cuộc vận...