Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Trường THCS Thạnh Lộc nâng cao chất lượng trong sự nghiệp "trồng người"

          Được sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ và đồng hành của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Với đội ngũ giáo viên trẻ đủ chuẩn, nhiệt tình, có năng...