Chiếc diều của bố

Khi con bay cùng với gió, với mây / Nhún vũ điệu lả lơi theo tiếng sáo… / Thấy dáng mẹ nhỏ xiu ngồi đọc báo / Dưới bụi tre, cạnh bên bố vót diều…