Đường quê thương nhớ...

Chiều nay tôi lại trở về thăm quê, đi trên con đường làng thân thuộc mới hay ta đã xa chốn thân thương cũng nhiều năm có lẻ. Thấy đường làng nay khác xưa nhiều quá, được đổ bê tông sạch sẽ, đế guốc, gót giày chạm vào lộc cộc. Xưa kia con đường làng của ta chỉ là con đường đất đỏ, sỏi đá lô nhô, ổ gà nhiều không đếm xuể, phía hai bên đường hoa cỏ ngát xanh...