Trận Đèo Cả (phần 2)

... Trời sáng. Đường 1 nhộn nhịp. Từng đoàn xe quân sự, dân sự nối đuôi nhau trên đường quốc lộ 1 đối diện, chủ yếu là chạy theo hướng bắc nam. Chúng tôi mới nhận được lệnh nổ súng. Tiểu đoàn phó Lương Minh Khoa lệnh hỏa lực. Gần như cùng một lúc tôi thấy hỏa lực 12,7 ly của ta trùm lên điểm chốt của địch, cối 82 cạch đùm được vài quả, còn ĐKZ chĩa thẳng vào cầu Sông Ván nhưng cấp trên không cho bắn…