Khảo sát dấu tích nhà Mạc ở đồi Diệm Xuân  (Vĩnh Tường -Vĩnh Phúc): Bài 2: Khám phá bí ẩn về nhân vật Mạc Kính Vũ

Theo cố GS TSKH Phan Đăng Nhật: 5 cuốn sử đều ghi, “sau thất bại năm 1677, Mạc Kính Vũ đi Long Châu (Trung Quốc)”. Đó là Lịch triều tạp kỷ, Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Việt Nam sử lược, Việt sử yếu, Thanh thực lục. Những năm cuối đời, sau khi thất thủ ở Cao Bằng, Mạc Kính Vũ đi Long Châu, tiếp theo ông hoạt động như thế nào, ở đâu, không có sử sách nào ghi chép.