Sức sống mới ở một câu lạc bộ Dân ca - Bài chòi huyện Nghĩa Hành

Đến cuối tháng 12/2021, câu lạc bộ (CLB) Dân ca - Bài chòi huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đi vào hoạt động đúng một năm, thời gian hoạt động chưa nhiều nhưng đã tạo được tiếng vang và sức sống mới trong phong trào văn hóa - văn nghệ quần chúng tại địa phương, góp phần phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật hát dân ca, bài chòi Trung Trung bộ.