Vừa uống cà phê, vừa đề xuất ý tưởng tổ chức cuộc vận động sưu tầm và giới thiệu "Kỷ vật lịch sử và truyền thống ngành thuế Việt Nam"

Đặng Vương Hưng

26/03/2023 09:22

Nhờ sự kết nối của ThS. Đặng Duy Khanh (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra Tổng cục Thuế); Cà phê Lục Bát (6/40, Võ Thị Sáu, TP. Hà Nội) vừa được đón một nhóm khách đặc biệt.

Đó là ông Bùi Văn Nam - Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Việt Nam; ông Phạm Xuân Nam (nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Điện Biên); và Tiến sĩ Nguyễn Hoàng (nguyên Trưởng phòng Ban Cải cách Tổng cục thuế). Họ giống nhau ở một điểm: dù đã được Nhà nước cho nghỉ hưu, nhưng ai cũng còn đầy tâm huyết với nghề nghiệp và mong muốn mang kinh nghiệm bao năm công tác của mình tiếp tục cống hiến cho cộng đồng xã hội...

b4vh4-1679797194.jpg

Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Thuế ngày càng có vai trò vô cùng quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển của bộ máy Nhà nước và cả xã hội. Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Trải qua gần 80 năm xây dựng và trưởng thành Ngành Thuế Việt Nam đã ngày càng lớn mạnh, lập nên những thành tích vẻ vang, góp phần to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.

Những di vật, kỷ vật gắn liền với những thành tích, những con người của Ngành Thuế đang còn hiện hữu trên khắp các vùng miền, các lĩnh vực và thuộc sở hữu của nhiều tập thể, cá nhân, đặc biệt là các thế các bộ nhân viên Thuế qua các thời kỳ... Đó chính là những di sản văn hóa quý báu góp phần tạo nên giá trị bản sắc Ngành Thuế Việt Nam, góp phần vào bản sắc văn hóa dân tộc.

Thời gian ngày càng lùi xa, các thế hệ cán bộ nhân viên Ngành Thuế Việt Nam từ những ngày đầu ngày một ít dần đi, thêm vào đó, cuộc sống hiện đại cũng không ngừng làm xóa nhòa đi các dấu tích sự kiện và các di vật gắn liền với những thành tựu tiêu biểu của Ngành Thuế trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khoa học phát triển, các đồ dùng hiện đại đang thay thế cho nhiều kỷ vật đã gắn bó suốt bao năm tháng. Chất liệu làm nên những kỷ vật theo thời gian cũng sẽ khó có thể giữ được lâu dài... Những thách thức đó đòi hỏi phải tìm ra các giải pháp tốt nhất để kịp giữ lại những kỷ vật gắn liền với lịch sử truyền thống và bản sắc văn hóa của Ngành Thuế Việt Nam.

Tiến tới kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống Ngành Thuế Việt Nam (1945 – 2025), theo sáng kiến đề xuất của nhóm tác giả ý tưởng: Đại tá, Nhà văn, Nhà báo Đặng Vương Hưng - Chủ tịch CLB Trái tim Người lính Việt Nam; ông Đặng Duy Khanh (nguyên Phó vụ trưởng Vụ Thanh tra Tổng cục Thuế); ông Đặng Văn Việt – Trưởng Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ Cục Thuế Hà Nội. Và một số nguyên cán bộ Lãnh đạo của Ngành Thuế Việt Nam, đã thảo luận thống nhất đề xuất tổ chức Cuộc vận động “Sưu tầm và Giới thiệu Kỷ vật Lịch sử và Truyền thống Ngành Thuế Việt Nam” trong 3 năm (2023 – 2025), bằng kinh phí xã hội hoá.

Chúng tôi đã thống nhất chuyển nội dung bản đề xuất (có dung lượng dài 10 trang A4) nêu trên cho ông Bùi Văn Nam, nhờ ông đọc, bổ sung để kính chuyển tới Lãnh đạo Tổng cục Thuế Việt Nam đương nhiệm.

(Ảnh đính kèm, từ trái qua: Đặng Vương Hưng, Đặng Duy Khanh, Bùi Văn Nam, Phạm Xuân Nam và Nguyễn Hoàng tại Cà phê Lục Bát).

Hà Nội, 26/3/2023

Đ.V.H

Trái tim người lính