Đọc bài thơ "Lời không ghi trong giáo án" nghĩ về nghề dạy học

Bài thơ "Lời không ghi trong giáo án", đã thể hiện được trách nhiệm thiêng liêng của người thầy đối với cuộc đời. Câu chuyện được kể ở đây là chuyện của một người thầy giáo dạy Văn phổ thông, rất yêu Văn và rất tâm huyết với nghề...