Khập khễnh

Anh thuộc kiểu người xưa cũ hiền lành giản dị đến hồn nhiên. Chính vì thế mà ngày xưa chị mới lấy anh. Ở với nhau đã có vài mặt con. Anh vẫn thế. Giản dị và cục mịch như vẫn.