Kiên Giang: Nâng cao năng lực tư duy kinh tế nông nghiệp cho nông dân

Đồng chí Thái Văn Phúc, Phó Chủ tịch thường trực Hội nông dân tỉnh Kiên Giang, cho biết, các cấp hội nông dân đẩy mạnh tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp cho nông dân và hội viên chi hội nghề nghiệp.