Thành phố Hà Giang: Chăm sóc cây trồng vụ Đông Xuân năm 2022

Vụ Đông Xuân năm 2022, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang phấn đấu tổng diện tích gieo trồng là 351,8 ha đạt 100% kế hoạch. Trong đó: Rau vụ 3 xuống ruộng 147,8 ha; Khoai tây 15 ha; Rau chuyên  canh 119 ha; rau khác 64,5 ha; cây ngô 19 ha. Một...