Hàng trăm doanh nghiệp, HTX nô nức đăng ký chương trình “Hành trình OCOP”

Đến thời điểm hiện tại, Ban tổ chức đã nhận được hàng trăm đơn đăng ký của các doanh nghiệp, HTX tham gia chương trình “Hành trình OCOP”.