Bình an

Sáng Chủ Nhật, có chú em (làm cùng cơ quan cũ) tới nhà chơi. Lâu ngày gặp nhau, hai anh em có nhiều chuyện để nói. Hết tuần trà, tôi hỏi thăm tình hình vợ, con ra sao, chú em xuống giọng nói: