Tản mạn chén trà Việt đầu Xuân

Ngày xưa, Hải Thượng Lãn Ông là thầy thuốc Đông y danh tiếng của Việt Nam. Ông đã từng khuyên mọi người “Bình minh nhất trản trà… Lương y bất đáo gia” có nghĩa là sáng sớm thưởng thức một ấm trà... thì thầy thuốc không bao giờ phải đến nhà thăm bệnh. Điều ấy cũng có nghĩa, trà và là thức uống có lợi...