Sản phẩm du lịch mới "Tour xe đạp trải nghiệm đêm Thăng Long - Hà Nội"

Hà Nội khởi động tour xe đạp đêm Thăng Long – Hà Nội, với hành trình trải qua một loạt di tích văn hoá - lịch sử. Đây là một trong 15 sản phẩm du lịch đêm đặc trưng mà Sở Du lịch Hà Nội mới công bố.