Mặt sau của việc đốt vàng mã

Tục đốt vàng mã là một phong tục cổ truyền của người Việt Nam, bắt nguồn từ Trung Quốc. Đốt vàng mã có ý nghĩa thể hiện lòng hiếu thảo, tưởng nhớ và cầu mong cho những người đã khuất có một cuộc sống sung túc và an lành ở cõi âm. Thế nhưng, tục đốt vàng mã ngày nay hiện đang bị xem là một hành động thái quá, gây lãng phí và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.