Kiên Giang: Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Lâm (Hòn Đất) cần khắc phục sai sót trên Quốc huy

Quốc huy Việt Nam - Biểu tượng thiêng liêng, tự hào, thể hiện khát vọng mãnh liệt, thiết tha về một nền hòa bình, độc lập, tự do và về một quốc gia phát triển thịnh vượng sánh vai cùng bè bạn quốc tế trên khắp các châu lục.