Hội Marketing Việt Nam Kỷ niệm 20 năm thành lập vào ngày 9/12

Ngày 9/12, Hội Marketing Việt Nam (VMA) sẽ tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập, là sự kiện có ý nghĩa, đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của Hội trong 20 năm qua.