Hiến máu từ thiện: Chương trình nhân văn được Hiệp hội Thương mại Đài Loan - Phân hội Tân Thuận lần đầu tổ chức tại Việt Nam

Sáng ngày 11-8-2022, Hiệp hội Thương mại Đài Loan - Phân hội Tân Thuận kết hợp với Bệnh viện Truyền máu Huyết học đã tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo nhân dịp chào mừng lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Uỷ ban kiều vụ.