Có một nghề lơ lững giữa trời xanh

Tôi đã từng đi qua những vùng đất được coi là thủ phủ của hồ tiêu từ Đất đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu), rồi Bù Đốp, Lộc Ninh, Phước Long (Bình Phước) của đất đỏ Miền Đông và xa hơn là vùng đất Bazan Cư Kuin - Đắk Lắk...những nơi đã cung cấp cho đời thứ gia vị thơm cay nồng nàn như chính tâm hồn của những người yêu loại cây chỉ thích hợp với khí hậu đầy nắng gió đó.