Cảm nhận Trung thu

Mặc dù ngày 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi đối với trẻ em Việt Nam và Trung Quốc. Các nước khác chọn những ngày phù hợp cho ngày tết thiếu nhi cho quốc gia mình như Hàn Quốc: ngày 5 tháng 5; Thụy Điển: ngày 13 tháng 5; Bắc Triều Tiên: ngày 2 tháng 6; Đức: ngày 20 tháng 9; Thổ Nhĩ Kỳ: ngày 23 tháng 6 và nhiều quốc gia khác chọn ngày 20 tháng 6.