Vĩnh Phúc: Công diễn vở chèo "Đèn trời"

Tối 30/9 Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc đã công diễn vở chèo "Đèn trời".