Đầu Xuân Quý Mão chúc mừng tác giả "Lục bát mỗi ngày" được vinh danh tiếp

Với công trình "Lục bát mỗi ngày" - Tuyển tập dày 1.248 trang khổ lớn, tập hợp gần 1000 bài thơ, được sáng tác trong thời gian hơn 40 năm (1980 - 2020), Nhà thơ Đặng Vương Hưng đã vinh dự được Hội Nhà văn Hà Nội trao Giải thưởng Văn học của năm 2021 và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tôn vinh (lần thứ 4) năm 2022...