Nghệ sĩ Nguyễn Kiều Oanh và dấu ấn trong các vở tuồng cổ

Nghệ sĩ Kiều Oanh để lại dấu ấn đậm nét với các vai đào thương của nghệ thuật tuồng truyền thống.