Lào Cai: Người đến và về không cần xuất trình giấy xét nghiệm Covid-19

Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, người đến và về Lào Cai không cần xuất trình giấy xét nghiệm Covid-19
dt-1lc1-1634792411.jpg
Khai báo y tế tại Chốt cao tốc Nội Bài – Lào Cai địa phận vào tỉnh Lào Cai

 

Theo đó, đối với người đến/về từ các vùng nguy cơ thấp tương ứng với màu xanh (cấp 1 và 2): Với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng đủ liều) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương), thực hiện tự theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày kể từ ngày về đến địa phương. - Với người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19. Thực hiện tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ ngày về đến địa phương.

Đối với người đến/về từ các vùng nguy cơ cao tương ứng với vùng cam (cấp 3). Với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng đủ liều) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương), phải thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày (lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR ngày đầu và ngày thứ 7). Với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19. Thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày (lấy mẫu xét nghiệm ngày thứ nhất và ngày thứ 14).

Đối với người đến/về từ các vùng nguy cơ rất cao tương ứng màu đỏ (cấp 4). Với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng đủ liều) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương), phải thực hiện cách ly tập trung 7 ngày (lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR ngày đầu và ngày thứ 7). Với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19. Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày (lấy mẫu xét nghiệm ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14).

Đối với tỉnh Phú Thọ, theo ông Đinh Văn Mạnh, Chuyên viên văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cho biết: Hiện tại người dân đến và trở về từ tỉnh Phú Thọ vẫn khai báo và không phải xuất trình giấy xét nghiệm, tuy nhiên vẫn áp dụng theo đúng (Nghị quyết 128 của Chính phủ) về cấp độ từng vùng theo công bố của UBND tỉnh Phú Thọ.