Từ khóa "Y tế cơ sở như một tuyến đầu rất quan trọng" :