Từ khóa "Nghệ sĩ Quốc Quốc được vinh danh là Nghệ sĩ, Doanh nhân vì cộng đồng Châu Á - Thái Bình Dương thịnh vượng" :