Từ khóa "Kiên Giang, Người cao tuổi phát huy “Tuổi cao - Gương sáng”, làm kinh tế giỏi" :