Từ khóa "Kiên Giang, Biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến" :