Từ khóa "Gia Lâm có thêm 30 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng OCOP năm 2022" :