Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040

Phụng Thiene

25/11/2023 20:35

Theo dõi trên

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Yên là huyện nông thôn mới nâng cao phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa chất lượng cao, chuyên canh cây ăn quả gắn với du lịch sinh thái, văn hóa, lễ hội. Đây là vùng có tiềm năng phát triển dịch vụ thương mại, đô thị và công nghiệp thuộc tiểu vùng phía Tây của tỉnh Bắc Giang và là vùng có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng và an ninh không chỉ với Bắc Giang mà cho cả vùng Thủ đô.

Đó là một trong những nội dung trong Quyết định điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040, tỷ lệ 1/25.000 vừa được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt.
Phạm vi nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Tân Yên. Quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 208km². Dự báo quy mô dân số qua các giai đoạn như sau: Tổng dân số toàn huyện năm 2030 là 223.385 người; năm 2040 là 250.000 người. Dân số đô thị năm 2030 là 88.200 người chiếm 39,48%; năm 2040 là 123.000 người, chiếm 49,2%. Dân số nông thôn năm 2030 là 135.185 người, chiếm 60,52%; năm 2040 là 127.000 người, chiếm 50,8%.

trung-tam-huyen-tan-yen-1700913884.jpg
Trung tâm huyện Tân Yên (ảnh Internet)


Dự báo về nhu cầu đất đai, về đất đơn vị ở, giai đoạn đến năm 2030, diện tích đất đơn vị ở khoảng 1.170ha, bình quân 50m²/người; giai đoạn đến năm 2040, diện tích đất đơn vị ở khoảng 1.250ha, bình quân 50m²/người. Đất phát triển công nghiệp, giai đoạn đến 2030 khoảng 431,16ha đất cụm công nghiệp (CCN) và 484ha đất khu công nghiệp (KCN); giai đoạn đến 2040 khoảng 684ha đất KCN.
Theo định hướng phát triển không gian vùng, huyện Tân Yên được xác định phân thành 3 vùng gồm: Vùng I (Vùng phía Đông Nam) có 7 đơn vị hành chính gồm: Thị trấn Cao Thượng và các xã Cao Xá, Hợp Đức, Liên Sơn, Việt Lập, Quế Nham, Liên Chung. Về chức năng, đây là vùng phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng khu vực phía Đông Nam. Trong đó, thị trấn Cao Thượng là hạt nhân vùng đồng thời là trung tâm cụm xã (Cao Xá, Hợp Đức, Liên Sơn), Việt Lập là trung tâm cụm xã (Quế Nham, Liên Chung).
Vùng II (Vùng phía Bắc) có 7 đơn vị hành chính gồm: Thị trấn Nhã Nam và các xã Tân Trung, Phúc Hòa, An Dương, Quang Tiến, Đại Hóa, Lan Giới. Về chức năng, đây là vùng phát triển nông nghiệp, công nghiệp và đô thị, dịch vụ phía Bắc. Trong đó, thị trấn Nhã Nam là hạt nhân vùng tạo động lực phát triển đồng thời là trung tâm cụm xã (Tân Trung, Phúc Hòa); Quang Tiến là trung tâm cụm xã (Lan Giới, Đại Hóa, An Dương).
Vùng III (Vùng phía Tây) có 8 đơn vị hành chính gồm các xã Phúc Sơn, Lam Cốt, Việt Ngọc, Song Vân, Ngọc Vân, Ngọc Châu, Ngọc Thiện, Ngọc Lý. Về chức năng, đây là vùng chủ yếu phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ thương mại và sản xuất nông nghiệp; trong đó Ngọc Thiện là hạt nhân tiểu vùng đồng thời là trung tâm cụm xã (Ngọc Lý, Ngọc Vân, Ngọc Châu, Song Vân), Phúc Sơn hiện nay định hướng là trung tâm cụm xã (Lam Cốt, Việt Ngọc) tạo động lực phát triển cho tiểu vùng phía Tây, trong tương lai nhập xã Phúc Sơn và xã Lam Cốt.
Huyện Tân Yên xác định có 7 đô thị động lực bao gồm: Thị trấn Cao Thượng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của huyện Tân Yên, là khu vực phát triển đô thị, công nghiệp, nông nghiệp kỹ thuật cao gắn với du lịch sinh thái, văn hóa, thể thao và vui chơi giải trí. Là đô thị văn minh, hiện đại, năng động, đa tiện ích, có vai trò tạo động lực phát triển KT-XH khu vực trung tâm huyện Tân Yên và các xã lân cận.
Thị trấn Nhã Nam là đô thị dịch vụ thương mại, du lịch gắn với phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khu vực phía Bắc huyện Tân Yên.
Đô thị Việt Lập là khu vực phát triển đô thị, thương mại dịch vụ, văn hóa, thể thao giải trí, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng gắn với phát triển nông nghiệp 5 sạch chất lượng cao thuộc tiểu vùng phía Nam của huyện Tân Yên.
Đô thị Ngọc Thiện là trung tâm kinh tế tổng hợp đa ngành của tiểu vùng phía Nam huyện Tân Yên; trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển công - nông nghiệp cấp tiểu vùng; khu vực phát triển công nghiệp - nông nghiệp công nghệ cao.
Đô thị Phúc Sơn dự kiến (Nhập xã Phúc Sơn và xã Lam Cốt) là đô thị mới phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch sinh thái văn hóa tín ngưỡng, là khu vực của ngõ và là đầu mối giao thông khu vực phía Tây Bắc của huyện Tân Yên.
Đô thị Ngọc Vân là đô thị mới phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, là khu vực của ngõ kết nối với đô thị Việt Yên phía Tây Nam của huyện Tân Yên.
Đô thị Ngọc Lý là đô thị mới phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, là khu vực của ngõ kết nối với đô thị Việt Yên ở phía Nam của huyện Tân Yên.
Đối với phân bố không gian phát triển công nghiệp, huyện Tân Yên xác định giai đoạn đến năm 2030 tiếp tục duy hoạt động các điểm công nghiệp dịch vụ và 2 CCN hiện hữu gồm CCN Đồng Đình tại thị trấn Cao Thượng quy mô khoảng 66,16ha, CCN Lăng Cao tại xã Cao Xá quy mô khoảng 48ha. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng CCN Đồng Đình và CCN Lăng Cao; phấn đấu đến 2025 tỷ lệ lấp đầy của 02 CCN này là 80%; đến năm 2030 tỷ lệ lấp đầy 100%. Đến cuối năm 2025 có thêm ít nhất 01 KCN, 06 CCN có hạ tầng đồng bộ đưa vào sử dụng để thu hút các dự án đầu tư công nghệ hiện đại. Xây dựng và hoàn thành việc thu hút đầu tư 08 CCN với tổng diện tích 431,16ha, 04 KCN với tổng diện tích là 484ha (Minh Đức - Thượng Lan - Ngọc Thiện, Ngọc Thiện, Phúc Sơn, Ngọc Lý). Giai đoạn 2030-2040, bổ sung thêm 01 KCN Quế Nham với diện tích 200ha.
Về phân bố không gian phát triển nông nghiệp, quy hoạch, đầu tư phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái, tập trung vào các sản phẩm chủ lực có tiềm năng của địa phương như: Vải thiều, bưởi, lợn, gà; phát triển nhóm sản phẩm đặc sản địa phương, phát triển các sản phẩm nông, lâm nghiệp công nghệ cao; hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung chuyên canh và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hình thành và phát triển các trạng trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao với các sản phẩm có thế mạnh như: lợn, gà....; 04 vùng chăn nuôi tập trung với quy mô khoảng 113ha để thu hút đầu tư. Xây dựng Trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông thôn tại xã Liên Sơn là khu vực tập trung các khu chức năng bao gồm hỗ trợ sản xuất công nghiệp (chủ yếu là chế tạo nông cụ, công nghiệp chế biến gắn với các vùng sản xuất chuyên canh, khu vực sản xuất mẫu).
Về phân bố không gian phát triển du lịch và bảo vệ cảnh quan môi trường, giai đoạn đến năm 2030 hình thành không gian du lịch sinh thái gắn với cảnh quan nông nghiệp ở vùng 1 và vùng 3 thuộc khu vực phía Tây và phía Đông của huyện. Quy hoạch 05 điểm du lịch và dịch vụ ven sông tại xã Hợp Đức (03 điểm) và xã Liên Chung (02 điểm), mỗi điểm diện tích khoảng 2ha. Sân golf và khu nghỉ dưỡng tại Núi Dành, xã Liên Chung. Khu du lịch sinh thái núi Đót xã Phúc Sơn. Khu du lịch sinh thái Hồ Đá Ong xã Lan Giới. Kêu gọi đầu tư, thu hút nguồn lực hoàn thành mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng Đồi Văn hóa kháng chiến tại xã Quang Tiến. Giai đoạn 2030 – 2040, xây dựng khu du lịch sinh thái tâm linh Núi Dành (xã Liên Chung); mở rộng Khu du lịch núi Đót (xã Phúc Sơn); khu đồi kháng chiến (xã Quang Tiến) nhằm phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, các giá trị tâm linh để xây dựng du lịch Tân Yên; xây dựng bổ sung hệ thống công trình dịch vụ.
Về phân bố không gian phát triển dịch vụ thương mại, giai đoạn đến năm 2030, xây mới chợ Liên Sơn (chợ hạng 3) với diện tích khoảng 05 ha trên cơ sở khu chợ gà hiện hữu rộng 2,3ha. Xây dựng mới chợ trong khu dân cư - chợ Việt Ngọc tại xã Việt Ngọc với diện tích 0,98ha. Xây dựng 02 trung tâm thương mại tại thị trấn Cao Thượng với diện tích khoảng 1,5ha và thị trấn Nhã Nam với diện tích khoảng 1,5ha. Giai đoạn đến năm 2040, từng bước kêu gọi đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại lớn phục vụ cho các đô thị đã và đang hình thành như (Cao Thượng, Nhã Nam, Việt Lập, Ngọc Thiện, (Phúc Sơn - Lam Cốt), Ngọc Vân). Các trung tâm thương mại từng bước thay thế chợ truyền thống theo xu hướng phát triển chung của thời đại.
 

Bạn đang đọc bài viết "Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. Hotline: 03 6690 8888 | Email: tapchivanhoavaphattrien@gmail.com