Kiên Giang: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa

Trương Anh Sáng

13/02/2024 08:31

Theo dõi trên

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức về các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng trong bối cảnh hội nhập quốc tế cho các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã với kinh phí trên 2 tỷ đồng.

4-kien-giang-1707784821.jpg

Ứng dụng giải pháp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa nông nghiệp

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang giao Sở khoa học và Công nghệ tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành nghiên cứu đề xuất, hoàn thiện cơ chế, chính sách, giải pháp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2025 – 2030.

Đồng thời ứng dụng các giải pháp năng suất xanh, sản xuất tinh gọn, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất. Đào tạo kiến thức về các hoạt động thúc đẩy cải tiến năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa cho đội ngũ công chức, quản lý về tiêu chuẩn, quy chuẩn, hệ thống quản lý, công cụ,…nhằm có đủ năng lực triển khai, theo dõi, đánh giá việc thực hiện các dự án cải tiến năng suất của doanh nghiệp.

Sở khoa học và Công nghệ tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; quản lý an toàn thực phẩm và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn