Chư Pưh đánh thức tiềm năng để phát triển

LÊ QUANG THÁI

01/02/2024 07:25

Theo dõi trên

Những năm qua, Huyện ủy - UBND huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã xác định và triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn, đồng bộ, phù hợp, đánh thức tiềm năng thế mạnh, tạo đột phá trong thu hút các nhà đầu tư để mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, xây dựng và quảng bá hình ảnh văn hóa, con người năng động, hiếu khách, thân thiện trọng nghĩa, trọng tình, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, mạnh về quốc phòng an ninh.

Tận dụng tiềm năng để phát triển

Chư Pưh là địa bàn phía Nam của tỉnh Gia Lai, tiếp giáp Đăk Lắk, cơ sở hạ tầng đã hội tụ đầy đủ, đất đai phì nhiêu, nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, hấp dẫn, kết nối đường Hồ Chí Minh nên thuận lợi trong giao thương để kích cầu phát triển. Tận dụng diện tích, chuyển đổi cây trồng vật nuôi nâng cao giá trị thu nhập trên cùng một thửa đất, trong đó vẫn ưu tiên cây công nghiệp dài ngày như cà phê, sầu riêng…cùng với đó huyện chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng thâm canh hàng hóa, thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh nghề nông thôn, gắn với phát triển du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn, xây dựng nông thôn mới hiệu quả…Đây thực sự là những bước đi bền vững, là yếu tố hấp dẫn, thu hút hợp tác, liên doanh, liên kết giữa các ngành, thành phần kinh tế - du lịch, là lợi thế quan trọng để phát triển giao thương, thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương phát triển.

1-dong-chi-ho-van-nien-bi-thu-tinh-uy-gia-lai-den-tham-kiem-tra-va-danh-gia-cao-nhung-ket-qua-dat-duoc-cua-huyen-uy-ubnd-huyen-chu-puh-1706746497.JPG
Đồng chí Hồ Văn Niên - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai thăm, kiểm tra và đánh giá cao những kết quả đạt được trên địa bàn huyện Chư Pưh

Để cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Pưh lần thứ X, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giai đoạn 2021-2025, trong đó có 2 mục tiêu đột phá là ứng dụng công nghệ cao vào phát triển nông nghiệp và phát triển du lịch. Trong đó đề án: “đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội gắn với du lịch huyện Chư Pưh giai đoạn 2021 - 2025” góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng nhanh tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế địa phương; tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa các ngành trong quá trình phát triển kinh tế. Năm 2023, giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) ước đạt khoảng 4.771 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp, trong đó nông-lâm nghiệp chiếm 43,47%, thương mại-dịch vụ chiếm 22,37%. Thu nhập bình quân đầu người hơn 54 triệu đồng/người/năm, đạt gần 108% nghị quyết đề ra và tăng 7,97% so với cùng kỳ. 

5-mot-goc-thi-tran-nhon-hoa-chu-puh-1706746417.jpg
Một góc thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh hôm nay

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, Chư Pưh còn đầu phát triển hệ thống sản phẩm có tính liên kết cao như: Du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với sản phẩm OCOP kết hợp trải nghiệm làng nghề truyền thống kết hợp mua sắm...Phát triển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử, truyền thống của bà con địa phương, góp phần tạo dựng thương hiệu du lịch riêng trong lòng du khách.

 

Thu hút đầu tư, phát triển bền vững

 

Để khai thác tiềm năng hiện có, Huyện ủy Chư Pưh có Đề án về đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

2-dieh-gio-chu-puh-1706746416.jpg
Những "cánh đồng" điện gió đẹp, hấp dẫn ở Chư Pưh

Trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm, huyện Chư Pưh luôn đặt chỉ tiêu phát triển mới doanh nghiệp; tổ chức các hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp để lắng nghe ý kiến, chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển ổn định. Thường trực Huyện ủy, UBND huyện đã nhiều lần làm việc với doanh nghiệp, HTX trong và ngoài tỉnh để kêu gọi đầu tư liên kết sản xuất nông nghiệp; tổ chức các đợt xúc tiến thương mại và tham quan các mô hình sản xuất ở huyện bạn, tỉnh bạn; giới thiệu cho các doanh nghiệp, HTX nông nghiệp trên địa bàn tham gia các hội chợ triển lãm, giới thiệu nông sản ngoài tỉnh. Đồng thời tạo điều kiện bố trí nguồn vốn từ chương trình sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, vốn ngân sách để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp xây dựng liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản.

3-tru-so-huyen-uy-chu-puh-1706746417.JPG
Trụ sở Huyện ủy Chư Pưh

Ngoài ra, huyện đã xây dựng được bản đồ thổ nhưỡng và quy hoạch vùng chuyên canh cây trồng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cây trồng, trong đó tập trung phát triển cây ăn quả. Quan điểm của huyện là luôn khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, HTX liên kết với người dân trong sản xuất, tiêu thụ để tạo ra những sản phẩm chất lượng, đủ điều kiện tiêu thụ trong và ngoài nước. Ủy ban nhân dân huyện cũng chỉ đạo các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp về giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng cho doanh nghiệp đầu tư.

2-sau-rien-chunpu-1706746418.jpg
Niềm vui của người dân trồng sầu riêng ở Chư Pưh

Với tinh thần “đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”, bên cạnh việc tận dụng, phát huy những thế mạnh để phát triển kinh tế, xã hội,  Huyện ủy – UBND huyện Chư Pưh luôn quan tâm đời sống vật chất tinh thần của người dân, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng, nhất là thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, bà con dân tộc thiểu số, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo.

Năm 2024 kế thừa những thành tự đạt được, Huyện ủy- UBND huyện Chư Pưh chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, gắn với triển khai các phong trào thi đua thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (10/12/2009-10/12/2024). Quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) đạt hơn 8,6%. Tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển lâm nghiệp bền vững. Đẩy mạnh các chương trình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hình thành các vùng chuyên canh trên địa bàn huyện. Thực hiện tái canh cây cà phê, xây dựng mã vùng trồng; phát triển vùng dược liệu, rau, hoa và cây ăn quả, đồng thời phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững.

4-san-pham-nong-nghiep-sach-cua-nguoi-dan-chu-puh-1706746417.JPG
Sản phẩm nông sản sạch, anh toàn ở Chư Pưh

Có thể nói, những năm gần đây, nhờ tận dụng “ thiên thời địa lợi” với những chủ trương, giải pháp sát đúng, đầu tư phát triển kinh tế gắn với phát triển du lịch nông thôn, phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, kết nối giữa ngành du lịch và giáo dục để đẩy mạnh du lịch trải nghiệm, tạo nguồn khách ổn định cho các điểm du lịch nông nghiệp, nên thu nhập của người dân nói chung, bà con đồng bào vùng dân tộc thiểu số nói riêng tăng đáng kể.

Một Chư Pưh ở cửa ngõ phía Nam Gia Lai đang phát triển, xanh, sạch, đẹp, hấp dẫn và mời gọi…

LÊ QUANG THÁI - CHỦ TỊCH UBND HUYỆN CHƯ PƯH

 

 

Bạn đang đọc bài viết "Chư Pưh đánh thức tiềm năng để phát triển" tại chuyên mục Đời sống và phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn