Những lời tâm huyết của Quản trị viên "Chuyện làng quê" Huỳnh Hồng Điệp

Sau đây là những lời tâm huyết của Quản trị viên Huỳnh Hồng Điệp tại ra mắt sách  "Truyện ký 1 Chuyện Làng Quê" tổ chức sáng 26/11/2022 tại Nhà khách 99 của  Quân chủng Phòng không Không quân (184 đường Trường Chinh -Hà Nội).