Hình mẫu phụ nữ độc bản

Xinh đẹp và bản lĩnh là những từ khóa ngắn gọn nhất để hình dung về Đậu Thị Quyên. Không chỉ là “luật sư của phụ nữ và gia đình”, chị còn là tác giả của bốn đầu sách được phát hành rộng rãi.