Kiên Giang: Phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn

Với việc đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử sẽ thúc đẩy kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản thông qua các sàn TMĐT đến tay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.