Chuyển đổi công nghệ và kết nối đang là thách thức với khoa học xã hội

Ông Phinith Chanthalangsy – Trưởng Ban Khoa học Xã hội của Văn phòng UNESCO Đông Nam Á đã khẳng định như vậy tại hội thảo “Xây dựng tầm nhìn và chiến lược trong khoa học xã hội dưới góc nhìn của UNESCO” tổ chức ngày 28/11/2023.