Tuyên Quang: Chiêm Hóa quản lý, bảo vệ rừng

Huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) là địa phương có lợi thế về đất lâm nghiệp, đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn phụ thuộc chủ yếu vào kinh tế đồi rừng.