Nhà báo Vương Xuân Nguyên: Tít mỗi bài báo như “Ăng - ten” hấp dẫn người đọc

Cơ duyên hiếm có, nhà báo Vương Xuân Nguyên may mắn có những năm tháng được gần gũi nhiều bậc lão thành cách mạng và nhiều nhân sĩ trí thức tiêu biểu, đã khơi nguồn và định hướng đi đúng đắn, giúp nhà báo vững tin theo đuổi đam mê, gắn bó gần 20 năm với nghề báo và có những đóng góp thiết thực cho cả cộng đồng. Dưới đây là trao đổi của Nhà báo Vương Xuân Nguyên về chủ đề "Vai trò và tầm quan trọng của tít bài báo điện tử".