Tự tử, dưới góc độ xã hội học

“Tạm biệt. 1/4 luôn, đời như trò đùa vậy”. Đây là một câu kết cho một cuộc đời quá đỗi ngắn ngủi của cậu học sinh lớp 10 đã có hành động gieo mình từ tầng 28 xuống đất vào lúc 3h sáng tại Hà Đông. Từ một hiện tượng mang tính cá nhân tự tử, đến hành động mang tính xã hội từ góc độ Xã hội học.