“Dưới cầu Giang Tô” – Truyện thơ lục bát chống phát xít

“Dưới Cầu Giang Tô” (1940) là truyện thơ lục bát dài 324 câu, của thi sĩ  Quỳnh Dao, tuy vẫn mang bút pháp trữ tình của phong trào Thơ Mới, song nội dung của nó đã phản ánh được thời cuộc xã hội lúc bấy giờ và như một lẽ tự nhiên đã nhập vào dòng văn học hiện thực cách mạng.