Nếu ngày mai dự án thành hiện thực sẽ ghi dấu ấn vàng son trong lịch sử văn hóa Thăng Long, Hà Nội (Bài 2)

Từ quan điểm trên, tôi nhất trí với 6 nội dung lớn về hạng mục công trình dưới đây của Dự án đề xuất.